האחד במאי


האחד במאי במילניום השלישי

אני עומד בקריית-אונו ונושא את מבטי

אל מגדל הבטון של הקניון החדש

העולה ומתהווה למולי

מתוך בור עצום באדמהבין פעימות הפטישים

נשמעות קריאות הפועלים בכמה שפות - רומנית, סינית, ערבית


אני נזכר בקריאה הישנה "פועלי כל העולם – התאחדו"

ומבין שהיא מתגשמת למול עיני

רק בגירסת האינטרנציונל הקפיטליסטיהנה הייתה כל הארץ

שפה אחת ברורה, שפת הכסף

ודברים אחדים, תוצרת סין.סבתא רחל עוד קראה לו "כפר אונו"

אבל היום, פלא פלאים

מכפרים עלובים שבסוף העולם

פועלים נקבצו והם רוקמים כאן ביחד

מגדל של חלומות ראווה

אין תגובות: