שחר בכרך הגדול
הבוקר עלה בדממה כתמיד

עדרי המכוניות העצומים

החלו להתעורר משנתם

בשריקות קצרות של ביטול אזעקה

ובמשק דלתות נפקחות

המהום עלה מן המנועים

שנשפו מנחיריהם אדי בוקר מהבילים.


והחוצה מהחנייה אל המסע הארוך

אל טורי הנדידה האינסופיים

 
 
 

סביון המחתרתהתקווה היא סביון המחתרת
שצמח פרא באי התנועה


מפציע וזורח מבלי שאושר
מבלי שנרשם בתקציב העירוני
גנני העירייה לא זרעו או השקו אותו
והוא לא מחכה להם בכלל

מבין סדקי האקרשטיין עולה
הוא האמת שמארץ תצמח


להקת פטוניות ואמנון ותמר
מתורבתים ומוגזמים
נבוכים למול חיוניותו החינמית


אני האי האמיתי
לדבורה אבודה במדברה של העיר

עוד אסב כבועה לרוח
ואשלח את כל צבא ילדינו
להלביש את כל האספלט הזה
שלמת ירוק ושמש