מעגלים



העננים אדוות הקצף


על ראש גלי הרוח




מעליהם

כל הכוכבים זורמים למערב


אלקטרונים ברקיע המתכת

כעין החשמל מזהירים



אבל

מה מחולל את הזרם?