זכרון האדמהתמונת יער הפרא
אצורה בזרעים שבאדמתו
כך שגם אם כל העצים, השיחים והעשבים יעלו באש
היער ישוב ויתרומם מהאפר
ויתעורר בשנית מתוך זכרונה הטוב של האדמה.

החקלאות פירושה
ביות של אדמת הפרא.
אילוף האדמה כך שתשכח את כל זכרונותיה וזרעיה
ותתמסר לרצונו של האדם
החורש, המעשב והזורע בה כרצונו.

המהפיכה התעשייתית
עניינה אילוף וביות של כוחות עמוקים ועתיקים בהרבה
האצורים באדמה
זכרון היערות קדומים שהיו לפחם, נפט וגז
ויסודות ארץ אחרים שהאדמה עוד זוכרת
מפיצוצי כוכבים ענקיים

עד שמגיע היום שבו האדם ניצב מול האדמה שאילף
אחרי שרדה בה עד הכנעת אחרון זכרונותיה
והיא לא מכירה יותר אותו
או את עצמה

סנילית, דמנטית, חלושה
מלאה ברסיסים של שברי זכרונות
שאינם מצליחים להתחבר לכדי תודעה ברורה
היא לא מצליחה יותר להצמיח דבר
ומתה

לשווא ינסה להעירנה, לפייסה
גם הוא עצמו כבר שכח את ימי תפארתה

ויקמול