א-מא-ים

אִ-מּא-יִם

אֶ-שַּ-מָ-יִם

על-ה-מּים

ל-עו-לםאִ-מַא-דָמַּה

אֶ-שְ-אַדוּמה

מְ-ע-נ-נּיים

יורדה דמעהעם הרו-ח

ל-ב פ-תוח

קול- ש-לוח

באהבה


לילה נושם

רו-ח זו-רם

גג כוכבים

ילד חולםזמן מסחרר

עלה נושר

נפרד מהשמיים

לאדמה חוזר

כבידה

העולם מושך אותי אליו


מחזיק אותי חזק

שלא אברח או אתעופף ליוכוחו עם השנים מתגבר -

בהתחלה הייתי כל כך קל

הייתי הולך ומנתר

הייתי רץ מטפס על עצים

מתגרה בכוח המשיכה

והוא בסבלנות ויתר כי ידע

שבסוף אשוב אליו ואיכנע.