יופיו של הלובןסוד יופיו של הצבע הלבן הוא
ששותפים בו כל הצבעים
הפעמונים שנותרו


הפזמון של השיר "Anthem" של לאונרד כהן הרעיש אותי מהפעם הראשונה שקראתי אותו:

Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That's how the light gets in

הנה נסיון שלי לתרגום:

טלטל את הפעמונים שעוד יכולים לצלצל
שכח מלהביא מנחה מושלמת לאל
בכל צדק יש סדק, תענה לשואל
רק כך האור פנימה, שב ומחלחלועוד ניסיון:

צלצל בפעמונים שנותרו עוד שלמים
שכח מהמנחה המושלמת לַאלוהים
כי בכל יש סדק, בכל הדברים
רק דרכו האורות פנימה חודרים