מעגליםהעננים אדוות הקצף


על ראש גלי הרוח
מעליהם

כל הכוכבים זורמים למערב


אלקטרונים ברקיע המתכת

כעין החשמל מזהיריםאבל

מה מחולל את הזרם?אין תגובות: