פרחי אי התנועהסוד העצבות

של פרחי אי התנועה

הוא ריקות השמיים שמעליהם

מפרפריםכמו באהבה נכזבת

הם פורשים את עליהם

ושולחים את בשמיהם

בגעגועים ותשוקה בוערת

שאין לה מכבה
סבבום נהמות מנוע

ועשן המפלטים מנשב בכל

כהבל-פה של דרקון-נחש

קדמון מעידן אחרבתחנות הדלק האנשים

מקריבים לו את ממונם ואת יומם

את נשמת אפם ואת ריאות ילדיהם

סוגדים לו ומלבים את האש הקדושה

במנועי הבעירה הפנימית

אין תגובות: