הענן שבתוך הדף הזה(תרגום חופשי שלי לקטע מאת הנזיר והמורה הבודהיסטי טיך-נאט-האן (Thich Naht Hanh


אם משורר אתה, תראה בקלות כיצד בתוך הדף הזה ממש מרחף לו ענן. 
שכן ללא ענן, מים לא היו מגיעים אל היבשה. בלי מים עצים לא גדלים, ובלי עצים- אינך יכול לעשות נייר. 
אז הענן נמצא כאן.  הקיום של הדף הזה תלוי בקיומו של ענן.
הבה נחשוב על דברים נוספים, כמו אור שמש. ללא אור שמש היער לא יכול לגדול, וגם בני אדם אינם מסוגלים לגדול ללא אור שמש. כך שכורת העצים זקוק לאור שמש כדי להיות כורת עצים, בעוד שהעצים זקוקים לאור שמש כדי להיות עצים.
לכן, אתה יכול לראות את אור השמש בתוך הדף הזה.
ואם תביט עמוק יותר, עם העיניים של אלו שהם ערים, תראה לא רק את הענן ואור השמש כאן, אלא שהכל נמצא כאן, החיטה שאכל כורת העצים, אבא שלו – כולם נמצאים בדף הנייר הזה.
הנייר הזה ריק מקיום עצמאי.
ריק, במשמעות שהוא מלא בהכל, היקום כולו. 
הנוכחות של הנייר הקטן הזה, מוכיחה את קיומו של הקוסמוס כולו.

אין תגובות: