יופיו של הלובןסוד יופיו של הצבע הלבן הוא
ששותפים בו כל הצבעים
אין תגובות: