זנבזיף

הרחק מאור השמש

זנבזיף המצולות

מנקה את אבק הספרים מן המדף

הוא שהיה לפני

והוא שהווה

והוא שיהיה

גם לחצי מליארד השנים הבאות

על פני כדור הארץכל ספרי ההיסטוריה יישרפו בחלודת הזמן

יעלו באוב וינשרו על פני הכוכביבשות יפרדו ויתמזגו

וקרח ואש יכו זה בזה

פריחה, זמזומים, לעיסה ומרדףובחשיכה זנבזיפים שקטים

ימשיכו לחיות על שאריות התמהיל

של שמש ואדמה

אין תגובות: