רחמים
רחמים זו יכולת האדם
לפנות מקום בתוכו לאדם אחר
חלש ממנו
אבל דומה לו


כאשר לאשה
כבר אין מקום בבטן לעובר
כשנגמרים לה הרחמים
אז זוהי האכזריות הכי גדולה:
בעצב תלדי בנים


אבל לפעמים
קץ הרחמים באכזריות כזו
הם מה שמאפשר
לחיים חדשים להמשיך לצמוח

כי זמן לכל
ועת לכל חפץ
עת לרחם
ועת להתאכזר
עת להיות רחום
ועת להיוולד

עת לצעוד על פני האדמה
ועת לשוב אליה
לרחמה


אין תגובות: