הבטחות


הבטחה גדולה מאוד

חבויה שם בענן הנישאוכל חקלאי

מהכיוון שלו

רואה בענן את דמות תקוותיו

הרוצות כל כך להתגשםרק כך, בענן

יכולות להתקיים בו זמנית

תקוות כל כך מנוגדות

(בהשראת "קדימה" של אריאל שרון)

 
 

אין תגובות: