עין האל


יפה להביט בעין האל

כשהיא בגובה העינייםועדיין מרוחקת מכדי מגע

החמה מעריבה אך לא תאוכל

הסנה בוער, סובב הגלגל.יפה השמש השוקעת

אני כבן הרואה פני אמו

יפים האופקים הרחבים

כילד המגלה את גופו

יפה הנשימה השקטה

הבאה ממרחקים

ומחלחלת למעמקי הגוף

אין תגובות: